Rólunk

A PÜSZ-támogatás segítségével 2011-ben megvalósult az első magyarországi pünkösdi oral history kutatás. A kutatást az tette indokolttá, hogy a magyarországi kisegyházak 20. századi története (is) gyakorlatilag teljesen feldolgozatlan. A helyzetet nehezíti, hogy írásos források alig állnak rendelkezésre, és mindazok, akik emlékeikben őrzik a pünkösdi múltat, ritka kivételtől eltekintve nem írták le azokat. A PÜSZ segítségével a Pünkösdi Teológiai Főiskola oktatói és hallgatói 2011-ben tíz idős pünkösdi hívőt kerestek fel, és rögzítették videóra emlékezéseiket, amelyek nemcsak úgynevezett „kemény” adatokat, tehát évszámokat, szervezeti változásokat tartalmaznak. Az oral history kutatás során elkészült interjúkból a kutatók képet kaphatnak arról, hogyan alakult a hívek élete a szocialista-kommunista diktatúra során, a nehézségekben, időnkénti üldöztetésekben hogyan ábrázolódott ki Krisztus a pünkösdi hívőkben, miközben a társadalomtudósok is fontos kérdésekre kaphatnak választ: milyen volt az elmúlt évtizedekben a gyülekezetek belső kultúrája, hitgyakorlata, „légköre”.

A tervek szerint a gyűjtőmunka folytatódik.